Yhteystiedot

Suomen Williams -yhdistys ry Finlands Williams -förening rf

Puh: 044-5364993

willit.hallitus@gmail.com willit.materiaali@gmail.com

 

Facebookissa suljettu ryhmä nimellä: "Suomen Willit"

Päivitetty:

20.3.2016

tapahtumat, tarinat

 

 

 

Tervetuloa SUOMEN Williams yhdisTYS RY:N kotisivuille!

Suomen Williams yhdistys ry on perustettu maaliskuussa 2009. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea sellaisten lasten ja aikuisten hoitoa, joilla on Williamsin oireyhtymä sekä näiden henkilöiden kasvatusta, tutkimusta, persoonallisuuden kehitystä, kuntoutusta ja koulutusta. Yhdistys toimii WS -henkilöiden, heidän perheidensä ja muiden asiasta kiinnostuneiden tukena. Yhdistys toimii myös eri ammatti-ihmisten foorumina.

Williamsin oireyhtymä on harvinainen, geneettisesti määräytyvä sairaus, joka johtuu mutaatiosta kromosomissa seitsemän. Williamsin oireyhtymään liittyy älyllistä kehitysvammaisuutta, jonka vaikeusaste riippuu mutaation laajuudesta. Oireyhtymälle tunnusomaisia piirteitä voi olla ylikorostunut ystävällisyys sekä keijumaiset kasvot. Heikkouksia oireyhtymässä on muun muassa rajallinen kyky ymmärtää abstrakteja asioita, lyhytjänteisyys ja liikkeiden kömpelyys. Vahvuuksia taas ovat verbaalinen lahjakkuus ja musikaalisuus.

 

AJANKOHTAISTA:

 

Yhdistys aloittaa jakamaan Stipendejä Williams -henkilöille. Lisätietoja Yhdistys -välilehdellä sekä viimeisimmässä yhdistyksen uutiskirjeessä.

_________________________________

​HUOMIO JÄSENET: Yhdistys on lähettänyt kaikille jäsenille jäsenkirjeen sekä vuosikokouskutsun postilla. Jos et ole saanut postia, ota yhteyttä yhdistykseen sähköpostilla tai soittaen, niin tarkistetaan osoitetiedot. Joiltakin osin osoitetiedot ovat olleet virheellisiä. Kiitos ja hyvää kevättä!